Flower Light

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is bloemen.jpg

Helaas worden er als gevolg van de coronacrisis prachtige tuinbouwproducten vernietigd. Dat is zonde, want niet alleen gaan mooie producten verloren, maar ook nuttige inhoudsstoffen. Daarom nemen een aantal partijen het initiatief voor onderzoek naar gebruik van bijvoorbeeld oliën, kleurstoffen, hydrolaten en gedroogde plantendelen. Vanuit de vezels die er over blijven kunnen we duurzame biomaterialen maken.

VARTA doet dit in opdracht van BioBoost, in samenwerking met Biobased Greenport West-Holland. De eerste teelten worden inmiddels onderzocht. Binnen enkele weken zijn de eerste monsters gereed. Klik op deze link voor meer informatie.

We maakten een ontwerp voor Flower Light: een tafel- en hanglamp waarbij plaatmateriaal, gemaakt van sierteelt-afval, zo efficiënt mogelijk is ingezet. Vanuit de eerste vezelplaat-monsters zullen we een prototype maken. Van testcase naar showcase.