Bio Design

Wat we doen

Van biomaterialen naar Product Design.

Regeneration Design werkt samen met bio chemici en materiaal producenten met als doel om commerciële Bio Design producten te ontwikkelen en (in eigen beheer) te produceren.


Product ontwerp en systeemvernieuwing

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Green-Light_9-1024x1024.jpg

We ontwerpen en produceren unieke designproducten vanuit nieuwe en innovatieve materialen door Material Driven Design toe te passen. Daardoor doen we veel ervaring op met de kwaliteit van verschillende materialen en kunnen tevens vanuit een beoogde functie gericht advies geven.

We produceren zo lokaal mogelijk waarmee tevens de lokale werkgelegenheid gestimuleerd wordt. Hiervoor zullen meer ambachtelijke werkplaatsen moeten worden gecreëerd. De Nederlandse overheid heeft zich als doel gesteld om in 2050 100% circulair te zijn. Minder afval, meer delen en meer hergebruik, hiermee kunnen we flink wat CO2 reduceren. Daarnaast is het van belang dat ons afval wordt gerecycled, aangevuld met het inzetten van lokale organische reststromen en hernieuwbare grondstoffen.

Testen

Veel biomaterialen moeten zich in bepaalde toepassingen nog bewijzen. Regeneration Design heeft jarenlange ervaring met het testen van materialen op belasting en levensduur. Tezamen met een referentie (vaak het huidig gebruikte materiaal) onderzoeken we of het haalbaar is om een biobased alternatief in te zetten. We leggen tevens een database aan waarbij we combinaties maken met diverse afbreekbare, veilige coatings en additieven.

Netwerk

Om van biomaterialen naar toepassingen te geraken is Regeneration Design al vroeg betrokken in het innovatieproces. Tijdens het opzetten van de waardeketen en het ontwikkelen van de materialen zijn de uitgangspunten ten behoeve van de toepassingen van belang. Biomaterialen kunnen hun afzet vinden in de bouw- en verpakkingsindustrie vanwege grote volumes, maar ook product design is belangrijk om de waarde van de materialen te verhogen. We opereren binnen een breed netwerk van bio chemici, grondstoffen leveranciers, materiaal-producenten en afvalverwerkers. Die laatste categorie is met name belangrijk om te testen of materialen, na einde levensduur, goed kunnen worden verwerkt/gerecycled, tezamen met de gangbare afvalstromen.

Zichtbaarheid

Een quote van 1 van onze ketenpartners: “De ‘storytelling’ in termen van toegevoegde waarde en juiste communicatie is een must voor de Biobased Economie. Deze twee aspecten zijn van groot belang om een nieuwe biogebaseerde ontwikkeling vanuit de onderzoeksfase, via de zogenaamde ‘Valley of Death’, richting de commerciële productiefase te krijgen.” 

Door met tastbare Bio Design producten de markt op te gaan, geven we samen met onze partners, bekendheid en zichtbaarheid aan biomaterialen en de Biobased Economie.