Missie

Als alle bruikbare ruimte op Aarde verdeeld wordt over alle mensen en de natuur voldoende ruimte krijgt om zichzelf te herstellen, dan zou elke bewoner gemiddeld recht hebben op 1,8 hectare. Maar onze ecologische voetafdruk is 6,2 hectare alleen al in Nederland! Dit heeft voor een groot deel met ons grondstoffengebruik te maken, we produceren en consumeren veel te veel. Daarom moeten we streven naar een Circulaire Economie.

Binnen de Circulaire Economie wordt afval als grondstof benaderd waarbij het wenselijk is dat dit zo lokaal mogelijk wordt verwerkt naar nieuwe materialen en producten. Hiermee wordt CO2 bespaard, maar dat zal niet genoeg zijn. We zullen ook CO2 op moeten ruimen en dat kan met een Biobased Economie.


This image has an empty alt attribute; its file name is rd-1024x576.jpg

Regeneration Design staat voor ecologisch-, sociaal- en klimaat herstel. Het bedrijf is in mei 2018 opgericht door Klaske Postma, Industrieel Ontwerper.

Als onderdeel van Regeneration Design is Bio Design opgericht. We zijn pionier in het toepassen van biomaterialen en streven ernaar om met lokale grondstoffen een hogere (perceptuele) productwaarde te creëren. Biomaterialen zijn gemaakt van bio-reststromen, de zogenaamde biomassa, waarin CO2 wordt vastgelegd. Hierdoor ruimen we CO2 op: we dragen bij aan klimaatherstel (Regeneration). Dit wordt ook wel Drawdown of Climate Take Back genoemd.


We bieden oplossingen op 3 verschillende niveaus. Klimaat- en natuurherstel (systeem), verwaarden van organische reststromen (keten) en we streven ernaar om de wegwerpcultuur te veranderen (product). Systeemverandering gaat plaats vinden zodra de samenleving een ander gedrag zal vertonen. Goed beleid is hierin van wezenlijk belang. Eenvoudig gesteld zullen vervuilende grondstoffen en materialen hoger moeten worden belast, en (maak)arbeidskosten zullen lager belast moeten worden waardoor het aantrekkelijker wordt om met secundaire of hernieuwbare grondstoffen te werken. Regeneration Design staat daarom achter The Ex’tax Project

Voor meer informatie over Regeneration Design, ga naar www.regenerationdesign.nl